Andre tjenester eller ytelser i NAV

  • den offentlige helse- og omsorgstjeneste og sosialtjeneste og kommunens folkehelsearbeid 
  • private som i henhold til lov eller avtale tilbyr helse- og omsorgstjenester eller sosialtjenester til befolkningen
  • private som uten formell tilknytning til kommune, fylkeskommune, regionalt helseforetak eller staten tilbyr helse- og omsorgstjenester eller sosialtjenester
  • Er du mellom 67 og 70 år, har du bare rett til 60 dager med sykepenger.
  • Du har ikke rett til sykepenger etter at du er fylt 70 år.