Du må selv søke om forskudd

For å få forskudd må du:

Husk at du må sende inn meldekort hver 14.dag.

Du må sende en ny søknad for hvert forskudd

Vi utbetaler forskuddet for én måned av gangen. Det betyr at du må søke på nytt dersom du ønsker forskudd for en måned til. Du kan søke på nytt tidligst én måned etter siste søknad.  

Er du frilanser?

Du kan søke om forskudd hvis du har valgt å søke om dagpenger i stedet for den nye midlertidige kompensasjonsordningen.

Er du lærling?  

Lærlinger kan søke om forskudd på dagpenger. Dette følger av en ny kompensasjonsordning for lærlinger i forbindelse med koronakrisen. Les mer om kompensasjonsordninga for lærlinger.  

Hvor mye får du?

Du får forskudd for en måned. Beløpet er 60 prosent av det du har tjent tidligere, opp til 600 000 kroner, som er seks ganger grunnbeløpet. Forskuddet er litt mindre enn det vi regner med du vil få i dagpenger. 

Vi holder tilbake 25 prosent av forskuddet, slik at forskuddet på dagpenger ikke overstiger utbetalingen av netto dagpenger. Med netto dagpenger menes dagpenger etter at skatt mv. er trukket fra.

Når kommer pengene?

Du får pengene så fort vi har behandlet søknaden din. NAV utbetaler daglig.

Tilbakebetaling av forskudd 

Vi kommer ikke til å sette i gang trekk i utbetalinger eller tilbakebetaling før du både har fått svar på dagpengesøknaden din og har fått utbetalt lønnskompensasjon.

Du kan lese mer om hvordan forskudd på dagpenger skal betales tilbake her.

Når du har fått svar på søknaden om dagpenger

Når du har fått svar på søknaden om dagpenger er det ikke lenger mulig å søke om forskudd.

Har du spørsmål? 

Du finner oppdatert informasjon om permittering og dagpenger på www.nav.no/korona. Hvis du ikke finner svar på spørsmålet ditt, kan du se hvordan du kommer i kontakt med oss nå.

Se film om forskudd på dagpenger for permitterte og arbeidsledig (vimeo.com).

Mer om forskuddsordningen finner du i forskriften