Forskudd på dagpenger for permitterte og arbeidsledige

  • For å behandle søknaden din om forskudd henter vi inn følgende opplysninger automatisk:
    • Status i din dagpengesøknad hentes fra våre systemer 
    • Din inntekt hentes fra Skatteetaten (a-ordningen) for å regne ut dagsatsen din.
  • Dersom søknaden din om forskudd på dagpenger innvilges, vil vi behandle personopplysninger om deg i forbindelse med at det opprettes en tilbakebetalingssak.  
  • NAV vil kunne gjennomføre kontroll av utbetalt forskudd. Du må være forberedt på å kunne dokumentere opplysningene du oppgir dersom du blir spurt om dette senere.
  • Les mer om hvordan vi behandler dine personopplysninger i NAVs personvernerklæring og i NAV-loven §4a.