Forskudd på dagpenger for permitterte og arbeidsledige

Nytt fra 1. januar er at du må vente i fire uker fra du har søkt om dagpenger til du kan søke om forskudd på dagpenger. Forskuddet skal betales tilbake enten gjennom trekk i ytelser du får fra NAV eller ved faktura.

Hva er et forskudd på dagpenger?

Forskudd på dagpenger er en ordning som skal sikre deg som arbeidsledig eller permittert inntekt mens du venter på svar på søknaden din om dagpenger. Denne ordningen skal være en midlertidig hjelp når saksbehandlingstiden på dagpenger er uvanlig lang som følge av covid-19-pandemien. Mer om forskudd på dagpenger finner du i forskriften.

Hvem kan søke om forskudd?

Nytt fra 1. januar er at du må vente i fire uker fra du har søkt om dagpenger til du kan søke om forskudd på dagpenger. Det er først når det er uvanlig lang saksbehandlingstid på dagpenger at du får muligheten til å søke om forskudd. 

Det er kun du som søker om forskudd etter 1. januar 2021 som må vente fire uker fra du har søkt om dagpenger. 

For å få forskudd må du

Hvordan søker jeg om forskudd?

Du søker om forskudd i et eget søknadsskjema på nav.no

Hvor mye kan jeg få i forskudd?

Forskuddet skal tilsvare 60 prosent av dagpengegrunnlaget. Vi holder tilbake 25 prosent av beløpet til forskuddstrekk for skatt.

Forskudd gis for fem dager per uke, og utbetales for én måned om gangen. Dagsatsen er den årlige ytelsen delt på 260 virkedager. 

Ved delvis arbeidsledighet eller permittering reduseres forskuddet i tråd med oppgitt ledighets- eller permitteringsgrad.

Kan jeg søke om flere forskudd?

Du kan få forskudd på dagpenger så lenge saksbehandlingstiden på dagpenger er uvanlig lang, og du ikke har fått svar på søknaden din. Når du har fått svar på søknaden om dagpenger kan du ikke lenger søke om forskudd.

Forskudd utbetales for én måned av gangen. Du må derfor søke på nytt hver måned du trenger et forskudd. Du kan søke på nytt tidligst én måned etter siste søknad.  

Hvor raskt utbetales forskuddet?  

NAV utbetaler penger mellom 2-3 virkedager. 

Hvordan betaler jeg tilbake forskuddet?

Når søknaden om dagpenger er ferdig behandlet skal forskuddet betales tilbake i sin helhet. Det skjer enten som et trekk av dagpenger eller andre trygdeytelser, eller ved en faktura dersom du ikke har ytelser fra NAV. Les mer om tilbakebetaling av forskudd.

Kan frilansere og lærlinger søke om forskudd? 

Du kan søke om forskudd som frilanser, hvis du har valgt å søke om dagpenger i stedet for den nye midlertidige kompensasjonsordningen.

Lærlinger kan søke om forskudd på dagpenger. Dette følger av en kompensasjonsordningen for lærlinger i forbindelse med koronakrisen.

Hvordan behandles mine personopplysninger?

  • For å behandle søknaden din om forskudd henter vi følgende opplysninger:
    • Din inntekt hentes fra a-ordningen for å regne ut dagsatsen din.
    • Status i din dagpengesøknad hentes fra våre systemer
  • Søknaden din om forskudd vil bli behandlet automatisk, og det er ikke mulig for deg å velge noe annet når du søker om forskudd på dagpenger. Det betyr at søknaden din om forskudd ikke er innom en saksbehandler i NAV, men blir saksbehandlet helt automatisk. Du kan lese mer om hvordan NAV kan behandle personopplysninger i NAV-loven §4a.

Har du spørsmål? 

Ta kontakt ved å skrive til oss.