Onsdag 7. oktober la regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett for 2021. Forslagene er ikke vedtatt. Det betyr at det kan komme endringer når de skal behandles av Stortinget i desember. Her finner du forslagene som angår NAV:

Styrker NAVs budsjett med 500 millioner kroner

467 milliarder kroner til folketrygden i 2021

Fleire får varig tilrettelagt arbeid

Foreslår 440 millioner kroner til mer automatisering i NAV

Satsar på arbeidsmarknadstiltak for å hjelpe fleirei jobb

Styrker tolketjenesten for hørselshemmede, døve og døvblinde

Meir støtte til familiar og sårbare barn og unge

 

Les mer om statsbudsjettet 2021 på regjeringen.no