Forskudd på dagpenger er ikke lenger tilgjengelig

NAV har nå vanlig saksbehandlingstid på dagpenger, og det er derfor ikke lenger behov for forskudd. 

Forskudd på dagpenger er et koronatiltak som ble opprettet i mars 2020 for å sikre inntekt til permitterte og arbeidsledige som måtte vente uvanlig lenge på svar på dagpengesøknaden sin. Nå får du svar på dagpengesøknaden din innenfor vanlig saksbehandlingstid, og derfor stenges ordningen. 

Du vil kunne søke om forskudd på dagpenger hvis saksbehandlingstiden igjen blir uvanlig lang som følge av koronapandemien.

Muligheten for å søke om forskudd er stengt fra 26. mai 2020 klokken 15.00