Feriepenger fra NAV

Feriepenger opptjent i 2020 blir utbetalt innen utgangen av mai 2021. Hvis du har rett til feriepenger for dagpenger får du utbetalt feriepengene innen utgangen av juni.

Se www.nav.no/utbetaling

Perioden som benyttes på utbetalingsmeldingen på feriepenger er 1.–31. mai i det året de utbetales. Utbetalingsmeldingen finner du på www.nav.no/dittnav

Hvem har rett til feriepenger?

  • Arbeidstakere
  • Vernepliktige
  • Sjømenn
  • Fiskere som lignes som arbeidstakere

Hvis du mottar dagpenger, kan du lese om ferie og feriepenger.

Hvem har ikke rett til feriepenger?

  • Selvstendig næringsdrivende
  • Frilansere
  • Pensjonister
  • De som får sykepenger etter § 8-47 som midlertidig har vært ute av inntektsgivende arbeid
  • Arbeidsløse
  • Fiskere som lignes som næringsdrivende

Hvordan er feriepengene beregnet?

www.nav.no/feriepenger finner du utfyllende informasjon om grunnlaget for beregning av feriepenger.