Feriepenger fra NAV

  • Arbeidstakere
  • Vernepliktige
  • Sjømenn
  • Fiskere som lignes som arbeidstakere
  • Selvstendig næringsdrivende
  • Frilansere
  • Pensjonister
  • De som får sykepenger etter § 8-47 som midlertidig har vært ute av inntektsgivende arbeid
  • Arbeidsløse
  • Fiskere som lignes som næringsdrivende