Med unntak av halvannet år som avdelingsdirektør i Arkivverket, har Bergli jobbet i Skatteetaten siden hun som nyutdannet jurist fikk jobb som førstekonsulent i 1999. Siden den gang har hun vært leder for ulike avdelinger. For to år siden ble hun divisjonsdirektør for 1 500 ansatte, og da Hans Christian Holte tiltrådte som arbeids- og velferdsdirektør i august i år, ble Bergli konstituert skattedirektør.

Ønsker å inspirere

Bergli ble tilsatt 8. oktober og tiltrer stillingen i november.

– Jeg er veldig motivert. NAV er en av Norges mest spennende virksomheter å jobbe i, og jeg har hørt at det er mange flinke folk som jobber der. Jeg ønsker å være en leder som kan inspirere og legge til rette for at organisasjonen utvikler seg og mennesker trives.

Tydelig, engasjert og lyttende

Hans Christian Holte er glad for at Bergli blir vår nye ytelsesdirektør:

– Jeg tror Eve vil bidra godt i den videre utviklingen av NAV. Hun har jobbet med både masseforvaltning, digitalisering og store utviklingsoppgaver. I tillegg tror jeg lederstilen og hennes personlige egenskaper er gode å ha med oss i NAV. Jeg kjenner Eve som en tydelig, engasjert og lyttende leder som tar et tydelig ansvar for hele organisasjonen hun er en del av.