Etteroppgjøret for inntektsåret 2018 er nå gjennomført for de fleste som mottar uføretrygd. Viser skatteoppgjøret at du har hatt en annen inntekt enn den inntekten vi brukte til å beregne utbetalingen av trygden din, vil du få et brev fra oss med detaljer.  

Etterbetaling

Viser beregningen at du har fått for lite utbetalt i forrige kalenderår, får du et brev om etterbetaling. Beløpet utbetales som en engangssum.

Tilbakebetaling

Viser beregningen at du har mottatt for mye penger fra NAV i 2018, får du et brev om tilbakebetaling. Les mer om etteroppgjør og tilbakebetaling

Uriktig krav om tilbakebetaling

Rundt 1800 personer kan ha fått uriktig krav om tilbakebetaling i forbindelse med etteroppgjøret om uføretrygd. Hvis du er berørt av denne feilen, har du fått varsel på SMS den 15. november.

Dette gjelder personer som fikk innvilget uføretrygd i 2018 og som tidligere har mottatt arbeidsavklaringspenger. Arbeidsavklaringspengene har ved en feil blitt medregnet som inntekt i etteroppgjøret. Når feilen er rettet, vil alle berørte få nytt brev om etteroppgjøret.

Vi sender brev der det er endringer 

Hvis beregningen viser at det ikke er noen endringer og du har fått utbetalt riktig uføretrygd for inntektsåret 2018, vil du ikke motta noe brev fra oss. 
 
Vi sender digitale brev. Er du registrert i det nasjonale Kontakt- og reservasjonsregisteret får du varsel på SMS og e-post om at det ligger et brev på Ditt NAV. Hvis du ikke er registrert eller har reservert deg mot digitale brev, får du brevet i posten. 

Noen saker tar lenger tid

Ikke alle får etteroppgjøret samtidig. Arbeidet med etteroppgjøret vil pågå over en lengre periode, og flere saker må behandles manuelt. Mange vil derfor først få brev om etteroppgjøret i januar eller februar 2020. Dette kan spesielt gjelde personer med næringsinntekt. 
 
I enkelte tilfeller kan det også gå noe lenger tid før etteroppgjøret er ferdig.

Slik kan du sikre riktig utbetaling i 2020 

For å sikre riktig utbetaling av uføretrygd, og dermed unngå eventuell tilbakebetaling er det viktig at du melder fra til oss når inntekten din endrer seg:  
  • Når du forventer å få en årsinntekt som er høyere enn inntektsgrensen din. 
  • Når årsinntekten din endrer seg fra det du tidligere har meldt inn.
Du kan enkelt melde fra ved å logge deg inn på Ditt NAV