Etteroppgjør for uføretrygd – inntektsåret 2019

Uføretrygd blir beregnet og utbetalt etter eventuell inntekt du har oppgitt å ha ved siden av. Hver høst gjennomfører NAV en automatisk kontroll ut fra inntektsopplysningene i skatteoppgjøret, for å se om du har mottatt riktig beløp. Dette kalles etteroppgjør.

Etteroppgjøret for inntektsåret 2019 vil bli gjennomført i andre halvdel av oktober for de fleste som mottar uføretrygd. Viser skatteoppgjøret at du har hatt en annen inntekt enn den inntekten vi brukte til å beregne utbetalingen av trygden din, vil du få et brev fra oss med detaljer. 

Etterbetaling

Viser beregningen at du har fått for lite utbetalt, får du et brev om etterbetaling. Beløpet utbetales som en engangssum. 

Tilbakebetaling

Viser beregningen at du har fått for mye utbetalt, får du et brev om tilbakebetaling. Les mer om etteroppgjør og tilbakebetaling.

Vi sender brev der det er endringer 

Hvis beregningen viser at det ikke er noen endringer og du har fått riktig utbetaling for inntektsåret 2019, vil du ikke motta noe brev fra oss. 

Vi sender digitale brev. Er du registrert i det nasjonale Kontakt- og reservasjonsregisteret får du varsel på SMS og e-post om at det ligger et brev på Ditt NAV. Hvis du ikke er registrert eller har reservert deg mot digitale brev, får du brevet i posten. 

Noen saker tar lenger tid

Ikke alle får etteroppgjøret samtidig. Arbeidet med etteroppgjøret vil pågå over en lengre periode, og flere saker må behandles manuelt. Noen vil først få brev om etteroppgjøret i januar eller februar 2021. Dette kan spesielt gjelde personer med næringsinntekt og for enkelte som mottar barnetillegg. 

I enkelte tilfeller kan det også gå noe lenger tid før etteroppgjøret er ferdig.

Slik kan du sikre riktig utbetaling i 2021 

For å sikre riktig utbetaling av uføretrygd, og dermed unngå eventuell tilbakebetaling er det viktig at du melder fra til oss når inntekten din endrer seg:  

  • Når du forventer å få en årsinntekt som er høyere enn inntektsgrensen din.
  • Når årsinntekten din endrer seg fra det du tidligere har meldt inn.

Du kan enkelt melde fra ved å logge deg inn på Ditt NAV. 

Les mer om å jobbe ved siden av uføretrygd

Har du fått brev om feil rapportering av etteroppgjøret for uføretrygd 2019? 

Se mer informasjon til deg som har fått brevet om feil i rapporteringen av etteroppgjøret for uføretrygd