I forbindelse med etteroppgjøret vil det det vil bli sendt ut brev, eventuelt varsel på SMS eller e-post om brev i Din innboks på Ditt NAV. Det er viktig at du selv kontrollerer opplysningene i brevet.

Det årlige etteroppgjøret for AFP-mottakere skal sikre at du får riktig utbetaling. I brevet presenterer NAV resultatet av etteroppgjøret basert på de inntektsopplysningene vi har fått fra Skattedirektoratet.