Er jeg selvstendig næringsdrivende, frilanser eller arbeidstaker?

 • Du har eget firma som sender faktura for noen oppdrag (= selvstendig næringsdrivende) samtidig som du får honorar fra en annen oppdragsgiver (=frilanser)
 • Du har en deltidsstilling hos en arbeidsgiver (=arbeidstaker), jobber frilans for en annen og tjener samtidig penger som selvstendig næringsdrivende
 • Enkeltpersonforetak (ENK) 
 • Ansvarlig selskap med solidarisk ansvar (ANS) 
 • Ansvarlig selskap med delt ansvar (DA)
 • Du leverer skattemelding for næringsdrivende.
 • Du er ikke ansatt i et arbeidsforhold.
 • Du driver bedrift på egen regning og risiko.
 • Du fakturerer kunder du jobber for.
 • Du lever av overskuddet, eller av lån i en oppstartsfase.
 • Du bestemmer om du vil utbetale lønn, honorar eller annen godtgjørelse til deg selv. 
 • Du stiller med egne redskaper eller verktøy for å utføre arbeidet.
 • Du får utbetalt lønn, honorar eller annen godtgjørelse fra oppdragsgiveren.
 • Du mottar lønn etter at skatt er trukket.
 • Du leverer skattemelding for lønnstakere.
 • Du er ikke ansatt hos oppdragsgiveren, heller ikke midlertidig ansatt.
 • Du er ansatt.
 • Du har inngått en arbeidskontrakt med en arbeidsgiver.
 • Du mottar lønn etter at skatt allerede er trukket.
 • Du har en oppdragsgiver som bestemmer når og hvordan du jobber.
 • Du får nødvendig utstyr fra arbeidsgiveren.

Fakta