Er jeg selvstendig næringsdrivende, frilanser eller arbeidstaker?

Når du vet hvordan NAV og Skatteetaten vurderer inntekten din, blir det lettere å sjekke rettighetene dine hos NAV. Kanskje du også har flere typer inntekt samtidig?

Sjekk hvilken type inntekt du egentlig har

Mange bruker begrepet frilanser mye videre enn det NAV gjør. Selv om de kaller seg frilansere, er de egentlig selvstendig næringsdrivende ifølge reglene hos NAV og Skatteetaten. Det er viktig å finne ut hva som gjelder deg, fordi det utløser ulike typer rettigheter hos NAV.

Regelverket kan dessverre være litt komplisert å finne ut av, både for deg og for saksbehandleren i NAV. Nedenfor viser vi deg kjennetegnene slik at du kan sjekke hva som gjelder deg. Hvis du fortsatt er i tvil, er løsningen å ta kontakt med Skatteetaten fordi det er skattereglene som avgjør.

Sjekk gjerne disse to sidene:

Er du i tvil, kan du kontakte Skatteetaten her:

Har du flere typer inntekt samtidig?

Kanskje vil du finne deg selv igjen i flere av inntektstypene vi beskriver nedenfor. NAVs beregninger vil i tilfelle variere for de ulike delene av inntekten din. Det kan bli et komplisert puslespill både for deg og saksbehandleren, men vi skal veilede deg så godt vi kan.

Et par eksempler på kombinasjonsinntekt:

 • Du har eget firma som sender faktura for noen oppdrag (= selvstendig næringsdrivende) samtidig som du får honorar fra en annen oppdragsgiver (=frilanser)
 • Du har en deltidsstilling hos en arbeidsgiver (=arbeidstaker), jobber frilans for en annen og tjener samtidig penger som selvstendig næringsdrivende

Selvstendig næringsdrivende

En selvstendig næringsdrivende er registrert i Brønnøysundregistret med en av disse selskapsformene:   

 • Enkeltpersonforetak (ENK) 
 • Ansvarlig selskap med solidarisk ansvar (ANS) 
 • Ansvarlig selskap med delt ansvar (DA)

Hvis næringen din er registrert i Brønnøysundregisteret som AS, er du ikke regnet som selvstendig næringsdrivende, men arbeidstaker.

Har du ansatte som arbeider i enkeltpersonforetaket, blir de vurdert som arbeidstakere med de rettighetene som følger med, se nedenfor. 

Alt dette må gjelde deg:

 • Du leverer skattemelding for næringsdrivende.
 • Du er ikke ansatt i et arbeidsforhold.
 • Du driver bedrift på egen regning og risiko.
 • Du fakturerer kunder du jobber for.
 • Du lever av overskuddet, eller av lån i en oppstartsfase.
 • Du bestemmer om du vil utbetale lønn, honorar eller annen godtgjørelse til deg selv. 
 • Du stiller med egne redskaper eller verktøy for å utføre arbeidet.

Rettigheter under koronapandemien: 

Generelle rettigheter - uavhengig av pandemien:

Frilanser

Du er frilanser når du mottar lønn for enkeltstående oppdrag uten å være fast eller midlertidig ansatt hos den du utfører oppdraget for. Ta gjerne en ekstra sjekk på Skatteetatens side for å se hva oppdragsgiverne dine har rapportert inn. Der får du en oversikt over hva du har fått registrert som frilansoppdrag.

Alt dette må gjelde deg:

 • Du får utbetalt lønn, honorar eller annen godtgjørelse fra oppdragsgiveren.
 • Du mottar lønn etter at skatt er trukket.
 • Du leverer skattemelding for lønnstakere.
 • Du er ikke ansatt hos oppdragsgiveren, heller ikke midlertidig ansatt.

Rettigheter under koronapandemien: 

Du har disse valgene:

 1. Du kan søke på den nye ordningen for begge inntektstypene.
 2. Du kan søke om dagpenger for frilansinntektene samtidig som du søker på den nye ordningen for næringsinntektene.

Andre ordninger i forbindelse med pandemien

Video: Hva er rett ordning for deg? (vimeo.com)

Generelle rettigheter - uavhengig av pandemien:

Arbeidstaker

En arbeidstaker er ansatt hos en eller flere arbeidsgivere, enten i fast eller midlertidig stilling. 

Alt dette må gjelde deg:

 • Du er ansatt.
 • Du har inngått en arbeidskontrakt med en arbeidsgiver.
 • Du mottar lønn etter at skatt allerede er trukket.
 • Du har en oppdragsgiver som bestemmer når og hvordan du jobber.
 • Du får nødvendig utstyr fra arbeidsgiveren.

Rettigheter under koronapandemien: 

Generelle rettigheter - uavhengig av pandemien:

Fakta

Den nye kompensasjonsordningen som forvaltes av NAV, og som du finner lenke til over, dekker deler av dine tapte inntekter.

kompensasjonsordning.no (kontantstøtteordningen) kan du eventuelt få dekket uunngåelige, faste kostnader til næringsvirksomheten din. Denne ordningen forvaltes av Skatteetaten.

Se også flere av regjeringens tiltakspakker.