Er jeg selvstendig næringsdrivende, frilanser eller arbeidstaker?

 • Du har eget firma som sender faktura for noen oppdrag (= selvstendig næringsdrivende) samtidig som du får honorar fra en annen oppdragsgiver (=frilanser)
 • Du har en deltidsstilling hos en arbeidsgiver (=arbeidstaker), jobber frilans for en annen og tjener samtidig penger som selvstendig næringsdrivende
 • Enkeltpersonforetak (ENK) 
 • Ansvarlig selskap med solidarisk ansvar (ANS) 
 • Ansvarlig selskap med delt ansvar (DA)
 • Du leverer skattemelding for næringsdrivende.
 • Du er ikke ansatt i et arbeidsforhold.
 • Du driver bedrift på egen regning og risiko.
 • Du fakturerer kunder du jobber for.
 • Du lever av overskuddet, eller av lån i en oppstartsfase.
 • Du bestemmer om du vil utbetale lønn, honorar eller annen godtgjørelse til deg selv. 
 • Du stiller med egne redskaper eller verktøy for å utføre arbeidet.
 • Du får utbetalt lønn, honorar eller annen godtgjørelse fra oppdragsgiveren.
 • Du mottar lønn etter at skatt er trukket.
 • Du leverer skattemelding for lønnstakere.
 • Du er ikke ansatt hos oppdragsgiveren, heller ikke midlertidig ansatt.
 1. Du kan søke på den nye ordningen for begge inntektstypene.
 2. Du kan søke om dagpenger for frilansinntektene samtidig som du søker på den nye ordningen for næringsinntektene.
 • Du er ansatt.
 • Du har inngått en arbeidskontrakt med en arbeidsgiver.
 • Du mottar lønn etter at skatt allerede er trukket.
 • Du har en oppdragsgiver som bestemmer når og hvordan du jobber.
 • Du får nødvendig utstyr fra arbeidsgiveren.

Fakta