Er du berørt av jordskredet på Gjerdrum og trenger å komme i kontakt med NAV?

NAV har opprettet et nummer for personer som er berørt av jordskredet på Gjerdrum.

Du kan kontakte oss hvis du har spørsmål om du kan ha rettigheter hos NAV i forbindelse med jordskredet. Nummeret til nødtelefonen er 21 05 21 06.

Fra mandag 4. januar vil nødtelefonen være åpen hverdager fra kl. 09:00 til 15:00. Telefonen er stengt i helgene. Hvis henvendelsen din ikke kan vente, kan du ta kontakt med kriseteamet. 

I tillegg skal vi bistå med å finne midlertidige boliger. Dette er samarbeid mellom flere parter, ikke minst med Gjerdrum kommune og hele regionen.

Oppdatert informasjon om situasjonen på Gjerdrum finner du hos Gjerdrum kommune.

Are you affected by the landslide at Gjerdrum and need to get in touch with NAV?

NAV has created an number for people who are affected by the landslide in Gjerdrum.

You can contact us if you have questions about whether you may have rights in NAV in connection with being affected by the landslide.

The emergency telephone number is 21 05 21 06.

From Monday 4 January, the emergency number will be open weekdays from 09:00 to 15:00. The phone is closed during weekends, but NAV Gjerdrum will be available at the hotels. 

Updated information about the situation in Gjerdrum can be found at Gjerdrum kommune.