Brukerundersøkelser 2021

I perioden mai-juni 2021 gjennomfører NAV brukerundersøkelser rettet mot personbrukere og arbeidsgivere.

Personbrukere og arbeidsgivere er tilfeldig trukket ut fra NAVs registre til å delta i undersøkelsene. Disse får et brev og sms med nærmere informasjon om hvordan en kan delta i undersøkelsen og hvordan vi ivaretar personvern og rettigheter for de som velger å delta. Undersøkelsene gjennomføres av Opinion.

Resultater fra undersøkelsene benyttes i NAVs forbedringsarbeid. Resultatene publiseres etter sommeren 2021. Brukerundersøkelser fra tidligere år finner du her.

Dersom du har fått brev og ønsker å besvare en av undersøkelsene digitalt, er dette nettadressen til

personbrukerundersøkelsen og

arbeidsgiverundersøkelsen

Passordet er i brevet som du har mottatt.