Brukerundersøkelser 2021

I perioden mai-juni 2021 gjennomfører NAV brukerundersøkelser rettet mot personbrukere og arbeidsgivere.

Personbrukere og arbeidsgivere er tilfeldig trukket ut fra NAVs registre til å delta i undersøkelsene. Disse får et brev og sms med nærmere informasjon om hvordan en kan delta i undersøkelsen og hvordan vi ivaretar personvern og rettigheter for de som velger å delta. Undersøkelsene gjennomføres av Opinion.

Resultater fra undersøkelsene benyttes i NAVs forbedringsarbeid. Resultatene publiseres etter sommeren 2021. Brukerundersøkelser fra tidligere år finner du her.

Hvis du har fått brev og ønsker å besvare en av undersøkelsene digitalt, er dette nettadressen til

Passordet er i brevet som du har mottatt.

Foreldrepengeundersøkelsen 2021

NAV og Barne- og familiedepartementet sendte 3. juni ut Foreldrepengeundersøkelsen 2021. Undersøkelsen er sendt til et utvalg av foreldre som fikk barn i 2019 og 2020. I undersøkelsen spør NAV blant annet om hvordan du og din partner har fordelt permisjonen og deres erfaringer og holdninger til fedrekvote, tredeling av permisjonstiden og ulønnet permisjon.

NAV håper mange svarer på Foreldrepengeundersøkelsen 2021. Det vil gi pålitelige resultater og dermed et godt faglig grunnlag for utvikling av foreldrepenger.

  • Avsenderadressen ser slik ut: Arbeids- og velferdsdirektoratet <NAV-260310698@mail.survey-xact.dk> 
  • NAV vil trekke vinnere av 4 gavekort på 5000 kr og 4 gavekort på 2500 kr blant dem som besvarer undersøkelsen. Hensikten med premiene er å oppmuntre flest mulig foreldre til svare slik at undersøkelsen blir representativ og pålitelig.