Trygdeoppgjøret utsettes til høsten

Regjeringen har besluttet at gjennomføringen av trygdeoppgjøret vil gjennomføres 1. og 2. september. Virkningstidspunkt vil fortsatt gjelde fra 1. mai. Dette på grunn av koronasituasjonen og utsettelsen av lønnsoppgjøret

Regulering av ytelser etter fastsettelse av nytt grunnbeløp, som vanligvis gjennomføres i mai, vil dermed bli utsatt til høsten. Les mer på regjeringen.no