Regulering av ytelser etter fastsettelse av nytt grunnbeløp, som vanligvis gjennomføres i mai, vil dermed bli utsatt til høsten. Les mer på regjeringen.no