De siste ukene har over 400 000 personer søkt om dagpenger fra NAV fordi de er blitt permittert eller oppsagt. NAV tar nå store grep for å øke kapasiteten og få fart på saksbehandlingen, men det er likevel forventet lengre saksbehandlingstider enn normalt en stund fremover. 

advarsel
Frilansere som har søkt om dagpenger, kan også søke om forskudd. Vi beklager at det har vært feil i informasjonen om dette tidligere.

Trenger du penger mens du venter på dagpenger? Her kan du søke om forskudd.  

Alle må søke hver måned

Ordningen som gjør det mulig å søke om forskudd er midlertidig. Forskuddet gis bare månedsvis. Det betyr at alle som ønsker å motta forskudd på dagpenger i mai selv må søke om det, det gjelder også personer som søkte og fikk forskudd i april. Ny søknad kan sendes inn tidligst en måned etter forrige søknad ble sendt. 

Hvem gjelder ordningen for?

Forskuddsordningen gjelder både for permitterte og arbeidsledige.

For selvstendig næringsdrivende og frilansere som ikke har søkt om dagpenger, vil det tidlig i mai være på plass en annen kompensasjonsordning med automatisk saksbehandling som sikrer rask saksbehandling og utbetaling.

Hvem kan søke om forskudd?

For å få forskudd må du: •    Ha søkt om dagpenger •    Fylle grunnleggende krav for rett til dagpenger •    Søke om forskudd

Du må fortsette å sende inn meldekort. 

Personer som allerede har fått innvilget sin søknad om dagpenger, trenger ikke søke om forskudd, de vil motta dagpenger på vanlig måte. 

Mer informasjon finner du på nav.no

NAV vil informere fortløpende på nav.no ettersom nye løsninger og ordninger kommer på plass. Du vil alltid finne den mest oppdaterte informasjonen på nav.no. Det er mange som kontakter NAV, og det er lang ventetid på telefon. På nav.no finner du oppdatert informasjon og veiledningsfilmer om permittering både til arbeidsgivere og arbeidstakere. De som ikke kan bruke nav.no, kan ta kontakt med oss på chat og telefon.