Tilbakebetaling av forskudd på dagpenger starter 1. september

De som har mottatt forskudd på dagpenger vil fra 1. september og utover få krav om å betale tilbake forskuddet. NAV legger til rette for fleksibilitet i tilbakebetalingen for de som har behov for dette.

I slutten av mars ble det mulig å søke om forskudd på dagpenger i påvente av at søknaden om dagpenger ble ferdigbehandlet. 

Trekker 15 prosent om gangen

Nå starter tilbakebetalingen av forskudd som ble utbetalt i perioden april til august. De første tilbakebetalingskravene blir sendt til de som har fått innvilget dagpenger og utbetalt lønnskompensasjon. 

– Tilbakebetalingen av forskuddet er utsatt til nå fordi mange har vært, og fortsatt er i, en økonomisk vanskelig situasjon på grunn av koronakrisen. Vi vil derfor gjøre tilbakebetalingen så fleksibel som mulig, og trekker 15 prosent av hver utbetaling av dagpenger inntil forskuddet er nedbetalt. Hvis noen ønsker redusert prosentsats, økt prosentsats, eller utsettelse, er det mulig å gi oss beskjed om det, sier økonomi- og styringsdirektør i NAV, Marianne Fålun.

NAV vil først be om tilbakebetaling av forskudd fra de som fortsatt er arbeidsledige og får dagpenger og har fått lønnskompensasjon. 

Trekket tar noe tid

Det kan ta noe tid før det første trekket kommer.

– Vi starter gradvis fra 1.september, og det er ulike datoer for når dagpengene utbetales for den enkelte. De som ønsker å gjøre endringer i trekket kan ta kontakt med oss på nav.no, sier Fålun.  

Flere har fått forskudd 

De som i dag er tilbake i arbeid, men tidligere har fått forskudd på dagpenger og vedtak om dagpenger, vil etter hvert motta en faktura fra NAV for å betale tilbake forskudd. De som ikke blir innvilget dagpenger vil også få tilsendt faktura for tilbakebetaling. Utsendelser av slike fakturaer vil starte noe senere, og NAV vil også her legge opp til fleksibilitet i tilbakebetalingen.

NAV vil ikke be om tilbakebetaling av forskudd før lønnskompensasjon er utbetalt og vedtak om dagpenger er mottatt

Permitterte og arbeidsledige som venter på å få behandlet søknaden sin om dagpenger kan fortsatt søke om forskudd.  

Store variasjoner i tilbakebetalingsbeløp

Omkring 185 000 personer har søkt om og fått innvilget forskudd på dagpenger. Gjennomsnittet på beløpet som skal tilbakebetales er om lag 20 000 kroner.

– Beløpet avhenger både av inntekt og antall forskudd. Enkelte har fått opptil seks forskudd på dagpenger, sier Fålun.