Til deg som går ut AAP-perioden din 30. september og senere