Stenger arbeidsgiveres tilgang til CV-er på arbeidsplassen.no

Fakta

  • Alle personer som er under oppfølging fra NAV blir bedt om å registrere CV på arbeidsplassen.no. Dette er et krav fra NAV. Det gir veiledere nødvendig informasjon om arbeidssøkeres kompetanse og erfaringer, slik at de kan bistå folk med å komme i jobb. 
  • NAV har også stilt krav om at CV skal synliggjøres for arbeidsgivere, for å gjøre det enklere for bedrifter og bemanningsbyråer å finne relevante jobbkandidater. Det er dette kravet NAV ikke har lov til å stille. Derfor stenges nå tilgangen til CV-ene til jobbsøkere med oppfølging fra NAV.
  • Det er ikke tillatt å bruke innholdet på arbeidsplassen.no til noe annet enn rekruttering. Brudd på dette tas svært alvorlig og kan medføre at virksomheten fratas tilgang til tjenesten.
  • Det er ikke mulig å søke på navn, kontaktinformasjon eller fødselsnummer i CV-basen.