Adgangen til å gjøre skattemotregning er varslet i Skattemeldingen og i fakturaene fra NAV Innkreving. Når en eventuell skattemotregning er foretatt, sender kemneren ut informasjon om beløp, kreditor og klagemulighet.   Dersom du ønsker å klage på skattemotregningen finner du skjema for klage her (Skjema RF-1373). Klagefristen er 1 måned.