Skatteoppgjøret kan gå til å dekke gjeld hos NAV Innkreving 

Har du udekkede krav hos NAV Innkreving, som følge av bidragsgjeld eller feilutbetalingssak, kan hele eller deler av skatteoppgjøret ditt motregnes av NAV Innkreving for å dekke inn gjeld. 

Adgangen til å gjøre skattemotregning er varslet i Skattemeldingen og i fakturaene fra NAV Innkreving. Når en eventuell skattemotregning er foretatt, sender kemneren ut informasjon om beløp, kreditor og klagemulighet.   Dersom du ønsker å klage på skattemotregningen finner du skjema for klage her (Skjema RF-1373). Klagefristen er 1 måned.