Særlig rett til AAP til deg som har gått ut sykepengeperioden din f.o.m 1. mars 2020 og framover