Regulering av grunnbeløpet og ytelser fra 1. mai 2021

Ytelse Økningen gjelder Økning fra 1. mai blir utbetalt
Alderspensjon alle sammen med månedsutbetalingen 20. juni
Arbeidsavklaringspenger alle egen utbetaling fra slutten av mai
Avtalefestet pensjon alle sammen med månedsutbetaling 20. juni
Dagpenger
  • dagpenger som er innvilget 1. mai eller senere
  • dagpenger med vernepliktgrunnlag 
egen utbetaling fra slutten av mai
Gjenlevendepensjon, Barnepensjon og Tidligere familiepleier alle sammen med månedsutbetaling i 20. juni
Foreldrepenger ved fødsel og adopsjon, og svangerskapspenger dersom retten til foreldrepengene/svangerskapspengene oppstod 1. mai eller senere, og gjelder kun de som har beregningsgrunnlaget lik seks ganger folketrygdens grunnbeløp samt selvstendig næringsdrivende. fortløpende fra slutten av mai
Krigspensjon og Gammel yrkesskade alle fra juni
Kvalifiseringsstønad alle normalt juni eller juli
Overgangsstønad til enslig mor og far alle sammen med månedsutbetalingen 20. juni
Stønad ved barns og andre pårørendes sykdom (omsorgspenger, pleiepenger og opplæringspenger) dersom stønaden er igangsatt 1. mai eller senere, gjelder kun de som har beregningsgrunnlag lik seks ganger folketrygdens grunnbeløp. fra juni
Supplerende stønad alle sammen med månedsutbetalingen 20. juni
Sykepenger dersom arbeidsuførheten oppstod 1. mai eller senere, gjelder kun de som har beregningsgrunnlag lik seks ganger folketrygdens grunnbeløp. fra juni
Uføretrygd alle sammen med månedsutbetalingen 20. juni
Yrkesskade alle sammen med månedsutbetalingen 20. juni