Regjeringen foreslår endringer i permitteringsreglene

I forbindelse med koronaviruset har regjeringen foreslått flere strakstiltak for å dempe de økonomiske virkningene.

I en pressekonferanse fredag 13. mars la regjeringen fram flere forslag til tiltak, blant annet: 

  • Redusere antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering fra 15 til 2 dager
  • Oppheve ventedagene for dagpenger for de som permitteres
  • Redusere kravet om reduksjon i arbeidstiden for å kunne motta dagpenger under permittering fra 50 prosent til 40 prosent

Les mer på regjeringen.no