Regjeringen foreslår endringer i permitteringsreglene

  • Redusere antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering fra 15 til 2 dager
  • Oppheve ventedagene for dagpenger for de som permitteres
  • Redusere kravet om reduksjon i arbeidstiden for å kunne motta dagpenger under permittering fra 50 prosent til 40 prosent