Nye regler for forsørgingstillegg fra 1. juli 2020

Kravene blir strengere til hvor du og barnet ditt/ektefellen din bor og oppholder dere. 

For å ha rett til forsørgingstillegg fra 1. juli 2020 gjelder:

  • Du må enten bo i Norge, innenfor EØS-området eller i et annet land Norge har trygdeavtale med
  • Barnet ditt/ektefellen som du forsørger må være bosatt og oppholde seg i Norge, innenfor EØS-området eller et annet land Norge har trygdeavtale med 

Hvis barnet ditt /ektefellen du forsørger oppholder seg i et annet land mer enn 90 dager i en tolvmånedersperiode, har du ikke lenger rett på forsørgingstillegg. Du har selv plikt til å melde fra til NAV om dette.

Du mister retten til forsørgingstillegg fra 1. juli 2020 hvis du ikke oppfyller de nye kravene. Hvis du er en av dem som mister forsørgingstillegget og du er bosatt i utlandet, får du et brev om det i løpet av april.  

Du blir ikke berørt av de nye reglene hvis du er bosatt innenfor EØS, eller i et land som Norge har trygdeavtale med.  

Fra uke 21 vil NAV sende ut et informasjonsbrev til alle mottakere av forsørgingstillegg til uføretrygd og alderspensjon.

Ved en feil har NAV sendt ut informasjonsbrev om nye regler for forsørgingstillegg med uriktig tittel. Innholdet i brevene er riktig.

Les mer på regjeringen.no