Nye regler for forsørgingstillegg fra 1. juli 2020

  • Du må enten bo i Norge, innenfor EØS-området eller i et annet land Norge har trygdeavtale med
  • Barnet ditt/ektefellen som du forsørger må være bosatt og oppholde seg i Norge, innenfor EØS-området eller et annet land Norge har trygdeavtale med