De fleste av Stortingets vedtak om utvidelser av det økonomiske sikkerhetsnettet under koronaepidemien, er nå formulert i lov og forskrift. NAV og Arbeids- og sosialdepartementet jobber sammen for å realisere det som gjenstår. Regelverket skal være enkelt å ta i bruk, slik at vi får på plass gode ordninger og systemer raskt.  

Mandag lanserte NAV en søknadsfunksjon for forskudd for de som har søkt dagpenger. Fra onsdag 1. april og frem til i dag, har NAV utbetalt om lag en milliard kroner i forskudd. For å få forskuddet utbetalt før påske, må man søke innen utgangen av søndag 5. april. 

Her er ordninger som er på plass:     

Alle saker som kommer inn under «korona-regler» behandles fortløpende, sammen med alle de andre ytelsene vi fortsetter å behandle som tidligere. 

Forlengelse av ytelsesperiode og midlertidig utsettelse av aktivitetsplikten: 

Tiltak innført for å redusere spredning av koronavirus kan sette begrensinger i mulighetene for å være i arbeid eller aktivitet mens en mottar ytelser fra NAV. Det kan også være vanskeligere enn ellers å finne nytt arbeid i dagens situasjon.  

  • Varigheten av arbeidsavklaringspenger er forlenget med inntil seks måneder.  
  • Aktivitetsplikten for mottakere av arbeidsavklaringspenger og dagpenger er tilpasset koronasituasjonen. 

For mottakere av sosiale tjenester:

Flere nye ordninger kommer:

Regjeringen vedtok fredag 3. april forskrift for dagpenger til lærlinger som mister lærlingeplassen. Det vil bli mulig å søke om dette i løpet av april. (Lenken ble lagt til 6. april).

Når det gjelder inntektssikring til selvstendige og frilansere og utbetaling av lønn dag 3-20 for permitterte, jobber vi videre sammen med Arbeids- og sosialdepartementet for å finne gode løsninger.  

Følg med på nav.no

På nav.no finner du alltid den mest oppdaterte informasjonen. Vi publiserer tall daglig og ukentlig.