Nye løsninger på plass i rekordfart. Mer enn én milliard utbetalt i forskudd på få dager

  • Varigheten av arbeidsavklaringspenger er forlenget med inntil seks måneder.  
  • Aktivitetsplikten for mottakere av arbeidsavklaringspenger og dagpenger er tilpasset koronasituasjonen.