Den nye, midlertidige ordningen dekker opptil 80 prosent av inntekten, begrenset oppad til en årsinntekt på 6G (1G =grunnbeløpet i folketrygden), og gjelder inntekt som ikke gir rett til dagpenger.  

Ordningen omfatter de som har mistet inntekt 16. mars eller senere. Kompensasjonen gis fra og med dag 17 etter inntektstapet. Man må søke etterskuddsvis for inntektstapet måneden før, slik at NAV får vite om eventuelle inntekter den måneden søknaden gjelder for. 

  • Kompensasjonsgrunnlaget for frilansere beregnes som hovedregel ut fra et gjennomsnitt av inntekten som er rapportert til Skatteetaten via a-ordningen de siste 12 månedene før mars 2020. For nyetablerte frilansere kan en kortere periode legges til grunn.  
  • Kompensasjonsgrunnlaget for selvstendig næringsdrivende beregnes som hovedregel med utgangspunkt i næringsinntekt de siste tre inntektsårene. 

Søknaden er på plass i begynnelsen av mai 

NAV er allerede i gang med å lage en digital løsning som gjør at utbetalingene kan skje automatisk. Søknaden er på plass i begynnelsen av mai. Informasjonen om hva som gjelder under koronapandemien oppdateres fortløpende.  

De som søker om den nye ordningen, vil få detaljert veiledning underveis i søknadsprosessen.