NAVs brukerundersøkelser: Flertallet er fornøyde, men koronasituasjonen har ført til lavere tilfredshet

Fakta