NAVs brukerundersøkelser 2021: Tilfredsheten med NAV er tilbake på samme nivå som før pandemien

Fakta