For NAV var fjoråret blant annet preget av en fortsatt nedgang i arbeidsledigheten og regjeringens inkluderingsdugnad. Vi lanserte også flere nye, digitale tjenester som frigjør tid både for brukerne våre og oss.

I årsrapporten 2019 kan du lese om hva pengene vi forvalter ble brukt til, hvilke prioriteringer vi gjorde og hvordan samfunnsutviklingen vil påvirke NAV framover.

• Se hele årsrapporten på nav.no/årsrapport. Her kan du også lese korte introduksjoner til de ulike kapitlene.