NAV har mottatt 113.500 søknader om dagpenger på under en uke