NAV har mottatt 113.500 søknader om dagpenger på under en uke

– Vi har mobilisert alle tilgjengelige ressurser for å håndtere økningen av saker. Det er vår aller viktigste oppgave i denne krisesituasjonen, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Tirsdag 17. mars mottok NAV 59.900 søknader om dagpenger under permittering, og ytterligere 3.800 søknader om ordinære dagpenger. De siste 6 dagene har dermed NAV totalt mottatt 113 500 søknader om dagpenger, der 105 000 av søknadene gjaldt permittering, og 8 600 var ordinære søknader om dagpenger.

– Dette betyr at NAV på under en uke har mottatt søknader om dagpenger ved permittering for nesten 4 prosent av den norske arbeidsstyrken. Vi jobber på spreng for å få på plass de nødvendige tilpasningene i datasystemene våre, og gjør nå alt vi kan for at folk får pengene sine, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng. 

Økt antall henvendelser

Økningen i søknader vil føre til økt saksbehandlingstid, og NAV har også fått stor økning i antall henvendelser. 

– Vi ber derfor om tålmodighet og om at de som kan ta i bruk digitale tjenester oppsøker nav.no for å finne svar på det de lurer på. Her oppdaterer vi informasjon til brukere og arbeidsgivere så raskt vi kan, sier Vågeng.

Informasjon til permitterte

På nav.no finnes også en samleside med informasjon for de som er permitterte. Det er viktig at alle som skal søke om dagpenger, først registrerer seg som arbeidssøker og registrere CV-en sin hos NAV. Når man mottar dagpenger, må man huske å sende meldekort hver 14. dag. Ettersom dagpenger er skattepliktig, er det også viktig å gjøre endringer i skattekortet på skatteetaten.no.

Vurderer forenklinger

NAV har løpende kontakt med Arbeids- og sosialdepartementet om midlertidige regelverksendringer og andre tiltak som kan avlaste situasjonen, og NAV vurderer fortløpende mulighetene for å gjøre forenklinger i saksbehandlingen.

– Det kan skje endringer på kort varsel som følge av regjeringens arbeid med tiltakspakken for korona-situasjonen. Informasjonen vil oppdateres fortløpende på nav.no, og dette er derfor den beste kilden til oppdatert informasjon, sier Vågeng.

Tall for varsler om permitteringer og oppsigelser

NAV starter i dag å publisere varsler om permitteringer og oppsigelser. Tallene er for forrige uke (Uke 11). I løpet av den uken var det i alt 118 virksomheter som varslet NAV at de planla masseoppsigelser eller permitteringer (10 ansatte eller flere). Nær samtlige gjaldt permitteringer. Totalt berørte varslene 7 449 personer, hvorav 7 374 var berørt av permitteringer.
 
– Samlet gjennom hele 2019 mottok NAV slike varsler om permitteringer som berørte 10 292 personer. Vi har dermed så langt i år allerede mottatt varsler tilsvarende 88 prosent av fjoråret sett under ett, sier Vågeng.