NAV er i mål med de aller fleste dagpengesøknadene