For å sikre at folk raskt får penger å leve for mens regelverk og IT-systemer tilpasses Stortingets vedtak, har NAV i rekordfart laget en forskuddsordning.

Hvem kan søke?

Forskuddsordningen gjelder både for permitterte og arbeidsledige.

advarsel
Frilansere som har søkt om dagpenger, kan også søke om forskudd. Vi beklager at det har vært feil i informasjonen om dette tidligere.

For selvstendig næringsdrivende og frilansere som ikke har søkt om dagpenger, vil det tidlig i mai være på plass en annen kompensasjonsordning med automatisk saksbehandling som sikrer rask saksbehandling og utbetaling.

Hvordan søker du?

Hvis du har søkt om og fyller de grunnleggende kravene for rett til dagpenger, kan du søke om forskudd via denne lenken. Vær oppmerksom på at det kan være stor pågang, slik at det kan hende du må prøve igjen når pågangen er mindre.

Hvis du søker i løpet av mandag 30.mars eller tirsdag 31. mars, vil forskuddet komme inn på konto fredag 3.april. Alle som søker senest fredag 3. april vil få sin utbetaling innen onsdag 8.april, altså dagen før skjærtorsdag.

Hvor mye får du?

  • Forskuddet vil være litt i underkant av det NAV tror du vil få i dagpenger, og det beregnes ut fra at du står helt uten inntekt. NAV forskutterer for én måned.  
  • Beløpet vil være ca. 60 prosent av tidligere lønn, opptil en årsinntekt på 6G (1G=grunnbeløpet i folketrygden). Utregningen gjøres ut fra inntekten din de siste 12 eller siste 36 månedene, avhengig av hva som er gunstigst for deg.  
  • Det er også en forutsetning at du har tjent mer enn 0,75 G det siste året. Det betyr at enkelte kan få avslag på forskudd, selv om de har rett til dagpenger.  
  • NAV holder tilbake 25 prosent av forskuddsbeløpet til forskuddstrekk av skatt.  
  • Du må fortsette å sende inn meldekort.

  Den nye søknadsfunksjonen er utviklet i rekordfart og er ikke perfekt. Den vil forbedres kontinuerlig. Det kan derfor hende du vil få for mye eller for lite utbetalt. Når NAV har ferdigbehandlet dagpengesøknaden din, vil forskuddet bli avregnet mot det du vil få utbetalt i dagpenger hvis søknaden er innvilget,  eller det du eventuelt har fått utbetalt i andre livsoppholdsytelser fra NAV.    Se også saken Du kan søke om forskudd på dagpenger.