Midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som mister inntekt på grunn av koronautbruddet

 • varer til og med 30. september 2021
 • skal kun kompensere inntekt som du har mistet på grunn av koronautbruddet
 • forutsetter at du dekker inntektstapet de første 16 dagene 
 • dekker 80 prosent av tapet på inntekter inntil 6G (Folketrygdens grunnbeløp) frem til 31. oktober 2020
 • dekker 60 prosent av tapet på inntekter inntil 6G fra 1. november 2020 til 28. februar 2021 
 • baserer utbetalingene på opplysninger om dine tidligere inntekter og eventuelle inntekter du har hatt i måneden du søker for
 • tar utgangspunkt i grunnbeløpet som var gjeldene da koronasituasjonen inntraff i mars 2020. Vi foretar ikke G-regulering på ordningen
 • være fylt 18 år 
 • ikke ha fylt 67 år
 • ha hatt en årlig inntekt tilsvarende 0,75G (74 849 kroner) som selvstendig næringsdrivende og/eller frilanser  
 • ha hatt aktivitet i virksomheten før 1. mars 2020 
 • ikke motta annen utbetaling fra NAV som kompenserer det samme inntektstapet
 1. Finn datoen for når tapet av inntekt startet (ikke når du mistet oppdrag/arbeid)
 2. Tell 16 kalenderdager fra denne datoen (dagene du selv må dekke)
 3. Du kan søke måneden etter datoen du har kommet frem til
Måned Mulig å søke fra Frist for å søke (utgår ved midnatt)
Mai 1. juni 2021 30. juni 2021
Juni 1. juli 2021 31. juli 2021
Juli 1. august 2021 31. august 2021
August 1. september 2021 30. september 2021
September 1. oktober 2021 31. oktober 2021
 • I den første delen avklares det om du kan søke kompensasjon og om du skal søke som selvstendig næringsdrivende eller frilanser. Hva du kan søke som har betydning for rettighetene dine. Du får beskjed om du kan gå videre. 
 • Den andre delen av søknaden krever at du logger deg inn med BankID. Her legger du inn nødvendig informasjon og sender søknaden.  
 • Personinntekt fra næring med dato innenfor perioden du søker for (det som er igjen etter at du har trukket fra de 16 dagene du selv må dekke) 
 • Personinntekt for 2019 (må regnes ut hvis du ikke har sendt skattemelding og næringsoppgave for 2019)
 • Personinntekt fra oppdrag innenfor perioden du søker for (det som er igjen etter at du har trukket fra de 16 dagene du selv må dekke) 
 • Er du selvstendig næringsdrivende, er beregningsgrunnlaget basert på personinntekt for næring i 2019. For nyetablerte selskaper i 2020 kan vi bruke inntekter frem til 1. mars 2020. Du regnes som selvstendig næringsdrivende og etablert fra du ble registrert med næring i Brønnøysundregistrene, selv om du ikke har hatt næringsinntekt hele tiden. 
 • Er du frilanser, er beregningsgrunnlaget basert på personinntekten din for oppdrag de siste 12 måneder før 1.mars 2020. For nyetablerte frilansere kan en kortere periode legges til grunn.
 • 80 prosent av inntektstapet inntil et årlig maksbeløp på 6G (599 148 kroner) kompenseres frem til 31. oktober 2020. 
 • Fra 1. november 2020 kompenseres 60 prosent av inntektstapet inntil et årlig maksbeløp på 6G. 
 • Du må dekke de første 16 dagene etter at inntektstapet oppstod.