Lærlingar kan no søkje om forskot på dagpengar 

Søknaden om forskot på dagpengar er no endra, slik at også lærlingar kan søkje.  

Stortinget har vedteke at lærlingar som blir permittert eller mistar lærlingplassen i samband med koronakrisa, skal få inntektssikring frå staten. Det er no mogleg for lærlingar å søkje om forskot på dagpengar. 
For å få tilgang til ordninga må ein først søkje om dagpengar hjå NAV på vanleg måte. Forskotsutbetalinga er ikkje ei stadfesting av at ein har rett til dagpengar.

Søk om forskot på dagpengar.

Les meir om forskot på dagpengar for lærlingar