Har du mottatt brev om AAP? 

Vi har sendt et nytt brev til 100 000 AAP-mottakere. Det skal forklare hva de siste brevene du har mottatt betyr for deg. Her kan du se spørsmål og svar knyttet til brevene.  

Hvis du er usikker på hvilket vedtak som gjelder nå, og hvilken periode du har AAP kan du se dette på Ditt NAV.  

Ta opp det siste AAP-vedtaket som du har mottatt fra oss før 4. oktober 2020. Her står det til-datoen for vedtaket ditt, og det er dette vedtaket som fortsatt gjelder. Dette vedtaket viser dagsatsen som gjaldt før reguleringen av folketrygdens grunnbeløp. I brevet (vedtaket) som du mottok 4. oktober vil ny korrekt dagsats etter reguleringen stå. 

Hva er det jeg kan klage på? 

Hvis du er uenig i at den maksimale perioden du kan ha rett til AAP er økt med seks måneder, så kan du klage på det.

Hvorfor sender dere meg et nytt brev nå? 

Det siste brevet som du nå har mottatt er kun for å forklare litt nærmere hva  brevene som du nå har mottatt betyr for deg. Det du skal forholde deg til er at den maksimale perioden du kan ha rett til AAP er økt med seks måneder. I tillegg har vi økt dagsatsen din etter reguleringen av folketrygdens grunnbeløp. Du trenger ikke gjøre noe. Når vedtaket du har i dag utløper, vil vi vurdere om du har videre rettigheter til AAP. 

Må jeg forholde meg til tre vedtak fremover nå? 

Du skal forholde deg til det siste vedtaket du fikk før 4. oktober. Dette er fortsatt gjeldene, med unntak av dagsatsen som nå er litt høyere på grunn av reguleringen av folketrygdens grunnbeløp. Hvis du har fått et annet vedtak fra oss etter 4. oktober, er det det som er gjeldende.  

Hvorfor har jeg ikke fått høyere dagsats?  

Hvis du ikke har fått høyere dagsats, kan det være på grunn av at du har fått innvilget arbeidsavklaringspenger etter 20. september 2020, da folketrygdens grunnbeløp ble regulert. Dette gjelder også for deg som har fått forlengelse av løpende vedtak om arbeidsavklaringspenger etter helgen 18.-20. september 2020. 

Jeg finner ikke noe vedlegg til brevet? 

I brevet henviser vi til et vedlegg. Du kan se bort fra denne setningen. Du finner alt du trenger for å klage på www.nav.no/klage

Les mer om at 100 000 personer kan se bort fra AAP-brev.