Har du mottatt arbeidsavklaringspenger tidligere, og gått ut i karens?