Frilansere og selvstendig næringsdrivende kan nå søke om kompensasjon for tap av inntekt