Forskuddsutbetalingene har startet

På to dager har NAV mottatt over 35 000 søknader om forskudd på dagpenger. Mange får penger på konto allerede i dag.

Den nye søknadsfunksjonen for forskudd på dagpenger ble lansert mandag 30. mars. Samme dag kom det inn 20 400 søknader, og i løpet av tirsdag 31. mars var det kommet inn ytterligere 15 800. På to dager er det innvilget forskudd for  572 millioner kroner, og allerede i dag er det utbetalt ca. 450 mill. kroner til 28.000 personer.

– Alt går som planlagt. Det betyr at de som søker i løpet av 3. april og som oppfyller kravene, vil få pengene på konto innen onsdag 8. april. Vi er glade for at mange får pengene i dag, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng, som regner med at NAV vil motta et økende antall søknader de nærmeste dagene.

For å kunne søke om forskudd på dagpenger er det en forutsetning at man har søkt om dagpenger i forkant, og at man har tjent over 0,75 G.

Den tekniske løsningen for å søke om forskudd på dagpenger ble laget i rekordfart. 

– Det var viktig for oss å sørge for at folk raskt får penger å leve for mens vi jobber med å tilpasse regelverk og IT-systemer til Stortingets vedtak. Vi forbedrer søknadsfunksjonen kontinuerlig, sier Vågeng.