Forlenget søknadsfrist for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mister inntekter som følge av koronautbruddet i april, får forlenget fristen for å sende inn søknad om inntektskompensasjon til 3. juni. 

Normalt skal søknad om inntektskompensasjon for én måned sendes innen utgangen av påfølgende måned. Ettersom mai er den første måneden det har vært mulig å sende søknader i denne ordningen, har Arbeids- og sosialdepartementet etterkommet ønsket om å utsette fristen for innsending av søknader som gjelder april, fra 31. mai til 3. juni. 
 
Dette innebærer at søknad om kompensasjon for tapt inntekt i mai tidligst kan sendes 4. juni.
 
Les mer om inntektskompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere