Normalt skal søknad om inntektskompensasjon for én måned sendes innen utgangen av påfølgende måned. Ettersom mai er den første måneden det har vært mulig å sende søknader i denne ordningen, har Arbeids- og sosialdepartementet etterkommet ønsket om å utsette fristen for innsending av søknader som gjelder april, fra 31. mai til 3. juni.    Dette innebærer at søknad om kompensasjon for tapt inntekt i mai tidligst kan sendes 4. juni.   Les mer om inntektskompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere