Flest uføretrygdede med psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser

Siste tilgjengelige diagnosestatistikk for uføretrygdede er for utgangen av 2015. Da mottok 314 800 personer uføretrygd og 64 prosent av de uføre var enten uføretrygdet på grunn av en psykisk lidelse og atferdsforstyrrelse (36 %), eller en muskel- og skjelettsykdom (28 %).

– Diagnosemønsteret til uføretrygdede varierer etter kjønn og alder. De fleste uføretrygdede kvinner har en muskel- og skjelettsykdom, mens psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser er vanligst blant uføretrygdede menn. Blant de unge uføre er psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser vanligst, mens blant de eldre uføre dominerer muskel- og skjelettsykdommer, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Flere med psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser over tid

Fra 2000 til 2015 har det vært en økning i andelen med psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser (6,3 prosentpoeng), samtidig som vi ser at andelen med muskel- og skjelettsykdommer har avtatt (-5,6 prosentpoeng).

Denne utviklingen har å gjøre med at sammensetningen av populasjonen endres over tid ved at mange av de yngre som kommer inn i uføreordningen har psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser, mens de eldre som går ut oftere har muskel- og skjelettsykdommer.

Kjønns- og aldersforskjeller

Den vanligste diagnosen for uføretrygdede menn er psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser (40 %), mens for kvinner var det flest med muskel- og skjelettsykdommer (33 %). Det er en overvekt av psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser for menn opp til 60 år, og for kvinner opp til 55 år. For de over 60 år er det flest uføretrygdede med muskel- og skjelettsykdommer.

Forskjeller mellom fylker

Som andel av befolkningen mellom 18-67 år er det relativt stor variasjon mellom fylkene i hvilken diagnose de uføre har. Det er flest uføre med en psykisk lidelse og atferdsforstyrrelse i Aust-Agder (5,3 %), Telemark (5,1 %) og Østfold (4,8 %).

I fylkene Hedmark (4,3 %), Nordland (4,2 %), og Østfold (4,1 %) er det flest uføre med muskel- og skjelettsykdommer. Denne variasjonen må sees i sammenheng med ulik befolkningssammensetning i fylkene.