EØS-saken: EFTA-domstolen mener feilen strekker seg tilbake til før 2012

EFTA-domstolen har sendt sin rådgivende uttalelse til Høyesterett om hvorvidt feiltolkningen av EØS-regelverket gjelder tilbake til 1994. Neste steg vil nå være en rettslig avklaring i Høyesterett, der en av de gjenopptatte straffesakene er til behandling. Dersom Høyesterett konkluderer med at feilen går tilbake til før 2012, vil vi følge opp regjeringens beslutning om håndtering av disse sakene.

NAV er ferdig med behandlingen av sakene til personer som var rammet av urettmessige tilbakebetalingskrav fra perioden etter 1.6.2012. I løpet av april ble NAV ferdig med behandlingen av alle saker til personer som har fått urettmessig stans eller avslag. Saksbehandlingen fortsetter på saker til personer med urettmessig trekk av arbeidsavklaringspenger i en periode (avkortning). Det anslås at om lag ytterligere 1500 personer vil få etterbetalt penger etter behandling av disse.

– Vi har nå gjennomgått over 60 000 saker og avsluttet arbeidet med å finne berørte fra perioden etter 1.6.2012. Jeg vil derfor oppfordre alle som mener de er berørt etter 1. juni 2012, men som ikke har fått brev fra NAV, om å ta kontakt med oss på telefon 21 05 21 05, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Det totale omfanget av personer som er rammet av feiltolkningen etter 1. juni 2012 anslås å være i overkant av 7000.

Status for behandlingen av saker og utbetalinger ligger på nav.no.

Les mer om feiltolkningen av EØS-reglene.