Antall permitteringer etter koronautbruddet har økt enormt. For å imøtekomme de store permitteringsbehovene, og redusere skadevirkninger for både bedrifter og arbeidstakere, har Stortinget vedtatt en rekke midlertidige endringer i regelverket knyttet til permitteringer.

Regelendringene innebærer at: 

  • Permitterte sikres 100 prosent lønn inntil 6G (grunnbeløpet i folketrygden) de første 20 dagene.
  • Lønnspliktperioden (arbeidsgiverperioden) for arbeidsgiver reduseres fra 15 til 2 dager.
  • Dagpenger for permitterte og de som blir ordinært ledige oppjusteres for personer med lav inntekt.
  • Den nedre inntektsgrensen for rett til dagpenger senkes.
  • Bestemmelsen om tre dagers ventetid før dagpengeutbetalingene starter, oppheves.
  • Kravet til redusert arbeidstid for rett til dagpenger under permittering, endres fra minimum 50 prosent, til minimum 40 prosent.

Regjeringen har også opphevet dagpengeforskriften § 6-3, slik at permitterte får dagpenger i påsken.

Oppfordrer arbeidsgivere til å forskuttere lønna

– Pågangen på NAV er enorm, og det er en stor og krevende oppgave vi har foran oss. Blant annet innebærer flere av tiltakene betydelig endring og utvikling i våre datasystemer. Vi jobber på spreng for å få på plass de nødvendige tilpasningene i systemene, sier Yngvar Åsholt, kunnskapsdirektør og leder for beredskapsarbeidet i NAV.

– I likhet med arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen, oppfordrer vi alle arbeidsgivere som permitterer ansatte og som har økonomi til det, til å forskuttere lønna til de som blir permittert fra dag 3 til dag 20 i permitteringsperioden. Dette vil sikre at de permitterte får de pengene de har krav på i en periode hvor NAV vil ha lengre saksbehandlingstider enn normalt. Forskutterte beløp vil bli refundert fra NAV på et senere tidspunkt. Nærmere informasjon om dette vil bli lagt ut på nav.no om kort tid.

NAV styrker bemanningen

NAV er også i full gang med å styrke bemanningen i de enhetene som behandler dagpenger, sykepenger og omsorgspenger, gjennom omdisponeringer mellom ulike enheter i NAV. Det er også satt i gang en prosess for å rekruttere eksternt raskt som mulig. 
 
– Vi ber om forståelse for at vi ikke kan vi si noe nå om hvor fort vi får tilpasset løsningene og hvor lang tid det vil ta å saksbehandle alle søknadene. Dette må vi komme tilbake til på et senere tidspunkt. Det jeg kan si, er at vi gjør alt vi kan, og at vi er godt i gang med å se på hvordan vi kan løse utfordringene, sier Åsholt.

Bruk nav.no

Det er mange som kontakter NAV, og det er lang ventetid på telefon. Bruk nav.no, her finner du oppdatert informasjon og veiledningsfilmer om permittering både til arbeidsgivere og arbeidstakere. De som ikke kan bruke nav.no, kan ta kontakt med oss på chat og telefon. 

Les mer om endringer i permitteringsregelverket på regjeringen.no

Se hvordan du går fram for å søke om dagpenger for permitterte