Du kan søke om forskudd på dagpenger

287 200 arbeidstagere har de siste ukene søkt om dagpenger fra NAV fordi de er blitt permittert eller oppsagt. NAV gjør det mulig for disse å søke om forskudd på dagpenger fra mandag 30. mars. Pengene kan utbetales før påske.

– Systemene våre må utvikles til å håndtere nye regler og bemanning må på plass til saksbehandling.  Derfor er vi glade for at vi fra neste uke kan betale ut et forskudd på dagpenger. De løsningene som vi kommer med nå, er laget med en hastighet som er helt uvanlig både når det gjelder regelverksarbeid og utvikling av IT-løsninger, sier NAV-direktør Sigrun Vågeng.

Gjelder for permitterte og arbeidsledige

Forskuddsordningen gjelder både for permitterte og arbeidsledige. 

advarsel
Frilansere som har søkt om dagpenger, kan også søke om forskudd. Vi beklager at det har vært feil i informasjonen om dette tidligere.

For selvstendig næringsdrivende og frilansere som ikke har søkt om dagpenger, vil det tidlig i mai være på plass en egen kompensasjonsordning.

Du må selv søke om forskudd

For å få forskudd må du:

  • Ha søkt om dagpenger
  • Fylle grunnleggende krav for rett til dagpenger
  • Søke om forskudd

Du kan søke om forskudd på nav.no fra ettermiddagen mandag 30.mars. Det vil ikke være mulig å søke om forskudd før tjenesten er tilgjengelig på nav.no.

Du må fortsette å sende inn meldekort. 

Hvor mye får du?

Forskuddet vil være litt i underkant av det vi tror du vil få i dagpenger. NAV forskutterer for en måned, beløpet vil være ca. 60 prosent av tidligere lønn opp til 6G (600 000). NAV holder tilbake 25 prosent av forskuddsbeløpet til forskuddstrekk for skatt, som beregnes etter skattekortet når saken er ferdig behandlet. Forskuddet vil bli avregnet mot det endelige dagpengevedtaket, når det foreligger. 

Når kommer pengene?

Hvis du søker i løpet av mandag 30.mars eller tirsdag 31. mars vil forskuddet komme inn på konto fredag 3.april. Alle som søker senest fredag 3. april vil få sin utbetaling innen onsdag 8.april, altså dagen før skjærtorsdag.

Hvorfor forskudd?

I løpet av to uker har NAV fått inn over 287 200 dagpengesøknader. Det er et antall uten historisk sidestykke. Arbeidsledigheten i Norge er nå den høyeste siden 2. verdenskrig. Hverken regelverket, NAVs bemanning eller NAVs saksbehandlingssystemer er rigget for raskt å kunne ta unna så store saksmengder. En enklere og mer automatisert forskuddsordning gjør det mulig for NAV å sikre at folk raskt får penger å leve for mens regelverk og IT-systemer tilpasses Stortingets vedtak.

Bruk nav.no

Fordi mange nå er i en krevende økonomisk situasjon og har akutt behov for livsopphold er de løsningene NAV nå kommer med satt sammen mye raskere enn det som er vanlig, både når det gjelder regelverksarbeid og IT-løsninger.  Nå er det viktigere å komme med raske løsninger som kan hjelpe i en vanskelig situasjon for mange - enn å vente til den perfekte løsningen er klar. NAV vil informere fortløpende på nav.no ettersom nye løsninger og ordninger kommer på plass. Du vil alltid finne den mest oppdaterte informasjonen på nav.no.

Det er mange som kontakter NAV, og det er lang ventetid på telefon. Bruk nav.no, her finner du oppdatert informasjon og veiledningsfilmer om permittering både til arbeidsgivere og arbeidstakere. De som ikke kan bruke nav.no, kan ta kontakt med oss på chat og telefon.

Les saken Regjeringen åpner for forskuttering av dagpenger på regjeringen.no