Du kan søke om forskudd på dagpenger

advarsel
Frilansere som har søkt om dagpenger, kan også søke om forskudd. Vi beklager at det har vært feil i informasjonen om dette tidligere.
  • Ha søkt om dagpenger
  • Fylle grunnleggende krav for rett til dagpenger
  • Søke om forskudd