Det blir ingen arbeidsgiverperiode II

Regjeringen foreslår i revidert budsjett for 2021 at det ikke blir innført en arbeidsgiverperiode II ved permitteringer.

Les pressemeldingen fra regjeringen