Dagpengemottakere kan få feriepenger for 2020

På grunn av koronasituasjonen har Stortinget vedtatt at det skal utbetales feriepenger for dagpenger utbetalt i 2020. De som ikke har rett til feriepenger, kan ta ut ferie med dagpenger. 

Feriepengene utgjør 10,2 prosent av brutto dagpengeutbetaling i 2020. Feriepengene utbetales automatisk i juni 2021. Alle som mottok dagpenger i 2020 vil få et brev der det står om de får utbetalt feriepenger eller ikke.

Se mer informasjon om feriepenger for dagpengemottakere