Bør se på praktiseringen av EØS-regelverket før 2012