Bestemmelsene om AAP og forlengelser etter koronaforskriften er opphevet fra 1. november

Nye mottakere av AAP som har vedtak som starter 1. november eller senere får dermed ikke seks måneder ekstra på grunn av pandemien. Ordinære regler på tre år gjelder.

De som allerede har fått forlengelser og har vedtak som har startet før 1. november, beholder de forlengelsene som er innvilget.

Les mer om forlengelse av perioden med arbeidsavklaringspenger (AAP)