De som allerede har fått forlengelser og har vedtak som har startet før 1. november, beholder de forlengelsene som er innvilget.

Les mer om forlengelse av perioden med arbeidsavklaringspenger (AAP)