Avslagene gjelder i hovedsak avslag på foreldrepenger i de tilfellene far/medmor har søkt innen fristen om å utsette fedrekvote, men der NAV ikke har mottatt nødvendige opplysninger fra arbeidsgiver. Dette handler ikke om saker der far/medmor først har søkt om foreldrepenger etter fristen og fått helt eller delvis avslag.

NAV arbeider nå med å få en oversikt over hvor mange og hvem som har fått slike avslag, slik at sakene kan bli vurdert på nytt. 

Hvis du tror dette kan gjelde deg, kan du ta kontakt med oss på telefon 55 55 33 33, tastevalg 3, eller sende en melding via Ditt NAV.