Granskningsrapport om EØS-saken lagt fram i dag: Kritikk av samtlige involverte organer

NAV og Arbeids- og sosialdepartementet har hovedansvaret for feiltolkningen av EØS-regelverket, men verken domstolen, påtalemyndigheten, trygderetten eller lovgiver har skjøttet sine oppgaver, sa leder for granskningsutvalget, Finn Arnesen, da han la fram utvalgets rapport.

– Enkeltpersoners rettigheter etter EØS-avtalen, i de tilfellene denne saken dreier seg om, har befunnet seg i blindsonen, sa Finn Arnesen da  utvalget la fram rapporten Blindsonen 2020 (pdf) på en pressekonferanse tirsdag 4. august. 

Selv om ansvarlig fagdepartement og NAV og forløperne til NAV har hovedansvaret, har også de andre organene ansvar for at EØS-retten ikke ble praktisert.

– Hadde bare ett av dem sett feilen, så hadde denne saken sett helt annerledes ut, sa Arnesen.

Hans Christian Holte, som tiltrådte stillingen som arbeids- og velferdsdirektør i går, mener dette er en grundig og nyttig rapport for alle som er involvert i EØS-saken. 

– I NAV kommer vi til å lese den nøye. Vi vil se spesielt på årsakene til det som skjedde, vår rolle og hvilke grep vi bør ta for å forhindre at noe lignende skjer igjen. 

Han legger til at i løpet av inneværende år regner NAV med å være ferdig med å behandle sakene fra 1.6 2012 og framover.

– Dette arbeidet har høy prioritet, sier Holte. 

Les mer på regjeringen.no om granskningsrapporten og tiltak for å rydde opp