490 000 personer har mottatt dagpenger, forskudd på dagpenger eller lønnskompensasjon