4 600 færre arbeidssøkere den siste uken

Ukentlige ledighetstall uke 37.PNG