4 600 færre arbeidssøkere den siste uken

Tirsdag 8. september var det registrert 208 100 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos NAV. Dette er 4 600 færre enn forrige uke.

– Den positive utviklingen fortsetter. Stadig flere permitterte er tilbake i jobb, og den siste uken gikk ledigheten ned både blant helt ledige og delvis ledige, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.
 
112 000 personer er registrert som helt ledige hos NAV, ifølge foreløpige tall. Dette utgjør 4,0 prosent av arbeidsstyrken.  
 
Bruttoledigheten, som er summen av antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 123 400 personer, eller 4,4 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 84 800 personer registrert som delvis arbeidsledige. Totalt var dermed 208 100 personer registrert som arbeidssøkere hos NAV, noe som utgjør 7,4 prosent av arbeidsstyrken. 

Figur 1. Antallet helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak, og summen av arbeidssøkere. Tall per uke for 2020, unntatt uke 16.

Ukentlige ledighetstall uke 37.PNG

Kilde: NAV

Færre permitterte

30 300 av de som er registrerte som helt ledige, er permitterte. Det samme gjelder 51 200 av de delvis ledige. Det er dermed 4 200 færre permitterte enn forrige uke. Til sammen er 2,9 prosent av arbeidsstyrken permittert.

Færre helt og delvis ledige 

Antallet helt ledige har gått ned med 4 800 personer siden forrige uke. Dette er den femte uken på rad at antall helt ledige går ned etter en økning i løpet av juli og begynnelsen av august. Antallet delvis ledige gikk ned med 600 personer fra forrige uke. Dette er den første uken med nedgang etter tre uker med en økning i antall delvis ledige. 
  
For mer informasjon, kontakt pressevakten hos NAV på telefon 400 03 144. 

Se tallene i ukentlige statistikk over arbeidsledighet